ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัท สยาม เพย์ จำกัดนำเสนอข้อมูลและข้อมูลของส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น บริษัท สยาม เพย์ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ให้ถือผู้ใช้เว็บไซต์นี้ และไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษใดๆ ทั้งนี้บริษัท สยาม เพย์ จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆในข้อมูลและส่วนประกอบนั้นบนเว็บไซต์กับผู้ใช้ผู้ใดก็ตาม

สยาม เพย์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและผลกำไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง จากการใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลในเว็บไซต์ หรือจากการกระทำหรือการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากนั้นผู้บริหารหรือลูกจ้างของ สยาม เพย์ จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มิได้มุ่งที่จะเสนอคำตอบของปัญหาและไม่ควรถูกพิจารณาเป็นคำแนะนำอย่างชำนาญจาก สยาม เพย์ ผู้ใช้ควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสำหรับปัญหานั้นๆ ก่อนที่จะลงมือแก้ไข แม้ว่าข้อมูลในเว็บไซน์นี้อาจจะเป็นคำตอบของปัญหานั้นๆข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

ข้อมูลส่วนตัวซึ่งผู้ใช้ให้ไว้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบคำถามของผู้ใช้หรือส่งข้อมูลข่าว สารในด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสยาม เพย์ เท่านั้น ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้กับสยาม เพย์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเข้ามาใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามโดยมิได้รับอนุญาต

เว็บไซต์และข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองจากกฏหมายลิขสิทธิ์ ทางสยาม เพย์ ไม่อนุญาตให้ใช้ ให้ตีพิมพ์ ให้เลียนแบบ ให้เผยแพร่ หรือให้แสวงหากำไรจากข้อมูลเหล่านี้โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทาง